#Big sale quý 1/2024 Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM, tươi sống xịn sò, giá sốc tại Sài Gòn!

Bảng giá cá nước ngọt 2021- Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ TẠI CHI HẢI SẢN TP.HCM

SẢN PHẨM SỐ 01
Cá bò giáp
GIÁ BÁN :
550.k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bo-giap/

SẢN PHẨM SỐ 02
Cá bò hòm
GIÁ BÁN :
290.k/ kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bo-hom/

SẢN PHẨM SỐ 03
Cá bơn sống Hàn Quốc
GIÁ BÁN :
890.k/kg.
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bon-han-quoc-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 04
Cá bống đục lớn
GIÁ BÁN :
260 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-duc-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 05
Cá bông lau Size 1 – 3 kg/con
GIÁ BÁN :
350k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bong-lau/

SẢN PHẨM SỐ 06
Cá bớp biển nguyên con tươi
GIÁ BÁN :
270k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bop-bien-nguyen-con/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 07
Cá bớp biển nguyên con tươi
GIÁ BÁN :
270k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bop-bien-nguyen-con/

SẢN PHẨM SỐ 08
Cá chép giòn
GIÁ BÁN :
230k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chep-gion-hom-nay/

SẢN PHẨM SỐ 10
Cá chim trắng biển 0.6- 1,5 kg
GIÁ BÁN :
290 k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chim-trang/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 11
Cá chình bông suối sống 0,8 -2 kg
GIÁ BÁN :
720k / kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chinh-bong/

SẢN PHẨM SỐ 12
Cá chình mun sống 0.8-1.6 kg
GIÁ BÁN :
690k/ kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chinh-nuoc-ngot-bao-nhieu-tien/

SẢN PHẨM SỐ 14
Cá cờ gòn cắt lát
GIÁ BÁN :
250k / kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-co-gon-nguyen-con/

SẢN PHẨM SỐ 15
Cá cờ kiếm cắt lát
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-co-cat-lat/

SẢN PHẨM SỐ 16
Cá bạc má 4 – 8 con /kg
GIÁ BÁN :
160.k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bac-ma-loai-ca-bien-rat-hien-ngon-va-re-tai-chihaisan/

SẢN PHẨM SỐ 17
Cá chẽm sống 1-3kg/con
GIÁ BÁN :
220k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chem-song-tphcm/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 18
Cá bống  khô biển
GIÁ BÁN :
280k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-bong/

SẢN PHẨM SỐ 19
Cá bống ghép chuẩn xuất khẩu
GIÁ BÁN :
290.k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-kho-ca-bong-ep-chuan-xuat-khau/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 20
Cá cam
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-cam/

SẢN PHẨM SỐ 21
Cá chẽm phi lê
GIÁ BÁN :
270k /Kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/phi-le-ca-chem-gia-bao-nhieu-1kg-phi-le-ca-tuoi-ngon-ban-o-dau/san-pham/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 22
Cá Cờ kiếm shasimi – vỉ 300g
GIÁ BÁN :
260k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/vi-co-kiem-shasimi/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 23
Cá cơm đông
GIÁ BÁN :
55k/500g
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-com-cap-dong/

SẢN PHẨM SỐ 24
Cá cơm khô
GIÁ BÁN :
150 k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-com-kho/

SẢN PHẨM SỐ 25
Cá cơm khô rim, Cá cơm sấy giòn túi 200 g
GIÁ BÁN :
90k/túi
QUY CÁCH :
ăn liền
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-com-kho-rim/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 26
Cá cơm mờm sữa đông
GIÁ BÁN :
170k đ/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-com-mom-gia-bao-nhieu-cach-che-bien-ca-com-mom-sua/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 27
Cá cơm mờm sữa hấp chín
GIÁ BÁN :
250 k/ kg
QUY CÁCH :
hấp
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-com-mom-ban-o-dau/

SẢN PHẨM SỐ 28
Cá dìa 0.6 – 1 kg
GIÁ BÁN :
275k/kg.
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-dia/

SẢN PHẨM SỐ 29
Cá điêu hồng 0.5-1,5 kg/con
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-dieu-hong/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 30
Cá đổng tươi 3- 5 con /kg
GIÁ BÁN :
250 K /kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-dong-tuoi-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 31
Cá đù 1 nắng
GIÁ BÁN :
225 K/kg
QUY CÁCH :
1 nắng
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-du-mot-nang/

SẢN PHẨM SỐ 32
Cá đù khô 10-25 con
GIÁ BÁN :
250k/ kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-du/

SẢN PHẨM SỐ 33
Cá dứa 1 nắng
GIÁ BÁN :
420k/kg
QUY CÁCH :
1 nắng
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-dua-mot-nang/

SẢN PHẨM SỐ 34
Cá đục tươi
GIÁ BÁN :
280k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-duc-tuoi/

SẢN PHẨM SỐ 35
Cá đuối đen khô
GIÁ BÁN :
970k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-den/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 36
Cá đuối khô
GIÁ BÁN :
400k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-gia-si/

SẢN PHẨM SỐ 37
Cá đuối ó sao khô
GIÁ BÁN :
2.500k/ kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-o/

SẢN PHẨM SỐ 38
Cá hố cắt khúc đông
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ho-tuoi/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 39
Cá hố khô
GIÁ BÁN :
300k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-ho/

SẢN PHẨM SỐ 40
Cá hồi nguyên con Nauy
GIÁ BÁN :
390k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-nguyen-con/

SẢN PHẨM SỐ 41
Cá hồi phi lê
GIÁ BÁN :
650 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-phi-le-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 42
Cá hồi Sapa sống
GIÁ BÁN :
480k /kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-sapa-tuoi-song/

SẢN PHẨM SỐ 43
Cá hồi xông khói
GIÁ BÁN :
590k /500 gr
QUY CÁCH :
hun khói
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-hoi-xong-khoi/

SẢN PHẨM SỐ 44
Cá Hoki phi lê
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-hoki/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 45
Cá kèo khô
GIÁ BÁN :
330k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-keo-kho/

SẢN PHẨM SỐ 46
Cá kèo sống  30-35 con
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-keo-song/

SẢN PHẨM SỐ 47
Cá khoai  khô
GIÁ BÁN :
480k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-khoai/

SẢN PHẨM SỐ 48
Cá lóc đồng sống
GIÁ BÁN :
280k/kg ;
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-loc-dong-hom-nay-2021-tai-chihaisan-dang-rat-tot/

SẢN PHẨM SỐ 49
Cá lóc khô
GIÁ BÁN :
270k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-loc/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 50
Cá mai tẩm mè
GIÁ BÁN :
190k/hũ 500gram
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mai-tam-me/

SẢN PHẨM SỐ 51
Cá mập sữa1 – 2,5kg/con
GIÁ BÁN :
350k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-map-sua-nguyen-con-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-ca-con-song/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 52
Cá mặt quỷ
GIÁ BÁN :
950k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-mat-quy-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 53
Cá mặt thỏ
GIÁ BÁN :
300k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mat-tho-ban-o-dau/

SẢN PHẨM SỐ 54
Cá mó xanh
GIÁ BÁN :
260k/kg.
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mo-xanh/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 55
Cá mối  khô xẻ
GIÁ BÁN :
175k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-moi-kho-mua-o-dau/

SẢN PHẨM SỐ 56
Cá mú đỏ sống Size: 0.8-1.6 kg/con
GIÁ BÁN :
1.450k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/

SẢN PHẨM SỐ 57
Cá mú đỏ tươi : 1 – 4 kg/con
GIÁ BÁN :
480k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 58
Cá mú nghệ
GIÁ BÁN :
420k/ kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mu-nghe-tphcm/

SẢN PHẨM SỐ 59
Cá mú sao xanh
GIÁ BÁN :
750k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-mu-sao-xanh-loai-ca-ngon-nhat-trong-ho-nha-ca-mu/

SẢN PHẨM SỐ 60
Cá mú trân châu – Cá mú cọp
GIÁ BÁN :
380k/kg.
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mu-cop-song/

SẢN PHẨM SỐ 61
Cá nanh heo
GIÁ BÁN :
260 k/ kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-nanh-heo-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 62
Cá ngần Sông Đà
GIÁ BÁN :
390k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ngan-song-da-dang-mua-thom-ngon-diu-ngot-ban-tai-chihaisan/

SẢN PHẨM SỐ 63
Cá ngân tươi
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ngan-tuoi/

SẢN PHẨM SỐ 64
Cá ngừ đại dương nguyên con tươi
GIÁ BÁN :
220k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ngu-dai-duong-nguyen-con/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá các loại cá nước ngọt hôm nay

SẢN PHẨM SỐ 65
Cá ngừ phi lê CO
GIÁ BÁN :
320k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/phi-le-ca-ngu/

SẢN PHẨM SỐ 66
Cá ngừ Saku 4A
GIÁ BÁN :
400k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-ngu-saku-tai-chihaisan/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 67
Cá Ninja
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-giau-dau-loi-duoi/

SẢN PHẨM SỐ 68
Cá ó sao khô
GIÁ BÁN :
2.700k /kg.
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-sao/

SẢN PHẨM SỐ 69
Cá sặc khô  (7 – 9 con/kg)
GIÁ BÁN :
350k /kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-sac/

SẢN PHẨM SỐ 70
Cá sọc dưa
GIÁ BÁN :
690k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-soc-dua/

SẢN PHẨM SỐ 71
Cá sóc nanh tươi
GIÁ BÁN :
160k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-soc-nanh-tuoi-song-che-bien-duoc-rat-nhieu-mon-ngon/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 72
Cá sơn gà  cá nhỏ ( 15 -25 con/kg)
GIÁ BÁN :
350 k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-son-ga/

SẢN PHẨM SỐ 73
Cá sùn sịn
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-sun-sin-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 74
Cá tắc kè – cá tàu bay
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-tac-ke/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ-Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM

SẢN PHẨM SỐ 75
Cá tai tượng biển
GIÁ BÁN :
165k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-tai-tuong-bien-bao-nhieu-1kg/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 76
Cá tầm
GIÁ BÁN :
390k / kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-tam/

SẢN PHẨM SỐ 77
Cá thu cắt lát, cắt khúc
GIÁ BÁN :
300k/ kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-cat-lat-cat-khuc/

SẢN PHẨM SỐ 78
Cá thu một nắng
GIÁ BÁN :
270k/kg
QUY CÁCH :
1 nắng
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-thu-mot-nang-2/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 79
Cá thu nguyên con
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-nguyen-con/
SẢN PHẨM SỐ 80
Cá tra khô
GIÁ BÁN :
240k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-tra/

SẢN PHẨM SỐ 81
Cá trắm đen 4 – 10kg/con
GIÁ BÁN :
155k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-tram-den-bao-nhieu-tien-1kg/san-pham/ca/

SẢN PHẨM SỐ 82
Cá trích ép trứng  Hộp 0,5kg ( 3 thanh) :
GIÁ BÁN :
495k/ hộp
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-trich-ep-trung/
SẢN PHẨM SỐ 83
Cá trích khô xuất khẩu Hàn Quốc
GIÁ BÁN :
150 k /kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-trich-kho-mua-o-dau/

SẢN PHẨM SỐ 84
Cá tuyết nhập khẩu
GIÁ BÁN :
670k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-tuyet-nhap-khau/

SẢN PHẨM SỐ 85
Cá tuyết phi lê
GIÁ BÁN :
820k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-tuyet-phi-le/

SẢN PHẨM SỐ 86
Chả cá thác lác tươi
GIÁ BÁN :
300k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac-tuoi-de-che-bien-mon-ngon-cho-bua-an-gia-dinh/san-pham/ca/

SẢN PHẨM SỐ 87
Chả cá thu tươi
GIÁ BÁN :
210k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/cha-ca-thu-tuoi/san-pham/ca/

SẢN PHẨM SỐ 88
Chả cá Vạn Giã cao cấp
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
ăn liền
Xem hình :
https://chihaisan.com/cha-ca-van-gia/

Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 89
Đầu cá ngừ đại dương 3kg  – 5 kg/đầu
GIÁ BÁN :
130k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-dau-ca-ngu-dai-duong-tai-chihaisan-tot-nhat-thi-truong-tphcm/

SẢN PHẨM SỐ 90
Gân cá ngừ
GIÁ BÁN :
210k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gan-ca-ngu-gia-bao-nhieu-kg/

SẢN PHẨM SỐ 91
Lườn cá cờ
GIÁ BÁN :
185k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/luon-ca-co-gia-bao-nhieu-1kg/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 92
Lườn cá ngừ đại dương
GIÁ BÁN :
175k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/luon-ca-ngu/

SẢN PHẨM SỐ 93
Mắt cá ngừ đại dương 6-8
GIÁ BÁN :
170k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-mat-ca-ngu-dai-duong-phu-yen/

SẢN PHẨM SỐ 94
Nhum  – Nhím biển –  cầu gai
GIÁ BÁN :
180k/ hộp225g
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/con-cau-gai/

SẢN PHẨM SỐ 95
Nước mắm nhỉ Thượng hang
GIÁ BÁN :
220 k/ lít,
QUY CÁCH :
mắm
Xem hình :
https://chihaisan.com/nuoc-mam-nhi/

SẢN PHẨM SỐ 96
Steak cá cờ kiếm
GIÁ BÁN :
215k/1kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/steak-ca-co-kiem-tuoi-ngon/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 97
Thố mắt cá ngừ đại dương
GIÁ BÁN :
85k/thố
QUY CÁCH :
ăn liền
Xem hình :
https://chihaisan.com/tho-mat-ca-ngu/

SẢN PHẨM SỐ 98
Trứng cá chuồn hộp 500g
GIÁ BÁN :
430k/ hộp
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 99
Trứng cá chuồn hũ 50 g
GIÁ BÁN :90k/ hũ

QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 100
Trứng cá hồi – hộp 250 gam
GIÁ BÁN :
710k/hộp
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-hoi/

SẢN PHẨM SỐ 101
Trứng cá ngừ đại dương
GIÁ BÁN :
160k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-ngu/

SẢN PHẨM SỐ 102
Trứng cá tầm đen Caviar
GIÁ BÁN :
220k/20g
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-tam-den-caviar/

SẢN PHẨM SỐ 103
Bao tử cá chẽm
GIÁ BÁN :
240.k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/bao-tu-ca-chem-doc-dao-ban-tai-chihaisan-voi-muc-gia-canh-tranh-nhat/san-pham/

Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 104
Bao tử cá ngừ
GIÁ BÁN :
195.k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/bao-tu-ca-ngu-ban-o-dau-mon-ngon-tu-bao-tu-ca-ngu/

SẢN PHẨM SỐ 105
Bong bóng cá thiều khô
GIÁ BÁN :
2.500.k/kg
QUY CÁCH :
Khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/bong-bong-ca/

SẢN PHẨM SỐ 106
Cá Bàn Sa 0.5-2 kg
GIÁ BÁN :
280.k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ban-sa-ca-vua-dep-vua-ngon-vua-lanh-ban-da-tung-an-chua/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ- Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 107
Cá bánh đường 0.5 – 1.2 kg/con
GIÁ BÁN :
190k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-banh-duong-loai-ca-bien-thom-ngon-it-nguoi-biet/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 108
Cá bánh lái 3 – 6 con/kg
GIÁ BÁN :
220k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-banh-lai-loai-ca-thuong-duoc-su-dung-trong-bua-com-gia-dinh/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 109
Cá bè cụt
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-be-cut/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 110
Cá bè lão 2 – 4 kg/con
GIÁ BÁN :
140.k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-be-lao/

SẢN PHẨM SỐ 111
Cá bè trang
GIÁ BÁN :
210.k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-be-trang/

SẢN PHẨM SỐ 112
Cá bè vàng
GIÁ BÁN :
140.k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-be-vang/

SẢN PHẨM SỐ 113
Cá bò da  tươi
GIÁ BÁN :
235 k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bo-da-gia-ca-bo-tuoi/

SẢN PHẨM SỐ 114
Cá bò ghép xuất khẩu
GIÁ BÁN :
310.k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bo-ghep-xuat-khau-gia-si-tai-chihaisan-gia-tot-voi-chat-luong-dat-chuan/

SẢN PHẨM SỐ 115
Cá bống dừa
GIÁ BÁN :
250 k/ kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-dua-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 116
Cá bống sông Trà
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bong-song-mon-ca-bong-kho-tieu/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 117
Cá bống tượng
GIÁ BÁN :
480k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-tuong-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-gia-tot/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 118
Cá bùng binh
GIÁ BÁN :
160k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-bung-binh-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 119
Cá chạch đồng 40 – 50 con
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chach-dong-gia-ca-chach-song-tai-vua-hai-san-kim-dong-hy/

SẢN PHẨM SỐ 120
Cá chạch đồng khô
GIÁ BÁN :
600k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-chach-dong/

SẢN PHẨM SỐ 121
Cá chạch quế 10 -25con
GIÁ BÁN :
190k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chach-que/

SẢN PHẨM SỐ 122
Cá Chàm 4 – 10 con/kg
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-cham/

SẢN PHẨM SỐ 123
Cá chèo bẻo sống
GIÁ BÁN :
320k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-cheo-beo/

SẢN PHẨM SỐ 124
Cá chép chuỗi ngọc 1kg- 2kg
GIÁ BÁN :
497k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chep-chuoi-ngoc-ca-chep-khong-vay-ca-chuoi-ngoc-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 125
Cá chìa vôi
GIÁ BÁN :270k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chia-voi-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 126
Cá chiên sông Đà 3 – 6 kg
GIÁ BÁN :1050 k/  kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-chien-song-da-doc-dao/

Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 127
Cá chim đen biển
GIÁ BÁN :240k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chim-den-bien-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/

SẢN PHẨM SỐ 128
Cá chình biển 1,5-10 kg
GIÁ BÁN :170k/kg.
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-bao-nhieu/

SẢN PHẨM SỐ 129
Cá chình biển khô
GIÁ BÁN :
380k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-chinh/

SẢN PHẨM SỐ 130
Cá chình biển sống
GIÁ BÁN :
320k/kg.
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-ca-chinh-hoa-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 131
Cá chốt khô
GIÁ BÁN :
540k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-chot/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 132
Cá đét khô
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-det-kho/

SẢN PHẨM SỐ 133
Cá đối 4-5 con/kg
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-doi/

SẢN PHẨM SỐ 134
Cá duồng sông Đồng Nai
GIÁ BÁN :
350 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-duong-song-dong-nai-tai-chihaisan-bao-gia-bao-tuoi/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 135
Cá giò
GIÁ BÁN :
160k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-gio-bao-nhieu-tien-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 136
Cá hanh
GIÁ BÁN :
260k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-hanh/

SẢN PHẨM SỐ 137
Cá heo miền Tây 35 – 45 con/kg
GIÁ BÁN :
590k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-heo-mien-tay-bao-nhieu-1kg/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 138
Cá hồng biển
GIÁ BÁN :
265k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-hong-bien-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM SỐ 139
Cá hồng mỹ
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-hong-my/

SẢN PHẨM SỐ 140
Cá khế vây vàng
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-khe/

SẢN PHẨM SỐ 141
Cá kìm
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-kim/

SẢN PHẨM SỐ 142
Cá kình size 2-3kg/ con
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-kinh/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 143
Cá lạc
GIÁ BÁN :
170k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-lac/

SẢN PHẨM SỐ 144
Cá lăng khô
GIÁ BÁN :
340k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-lang/

SẢN PHẨM SỐ 145
Cá lăng sống
GIÁ BÁN :
295k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-lang/

SẢN PHẨM SỐ 146
Cá lưỡi trâu một nắng
GIÁ BÁN :
240k/ kg
QUY CÁCH :
1 nắng
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-luoi-trau-mot-nang/

SẢN PHẨM SỐ 147
Cá mai khô
GIÁ BÁN :
560 k/ kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-mai/

SẢN PHẨM SỐ 148
Cá mao ếch khô
GIÁ BÁN :
450k/ kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-mao-ech/

SẢN PHẨM SỐ 149
Cá mao ếch sống
GIÁ BÁN :
630k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-mao-ech-hom-nay/

SẢN PHẨM SỐ 150
Cá mát sông Giăng
GIÁ BÁN :
290 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mat-song-giang-dac-san-mien-tay-xu-nghe-tai-sai-gon/san-pham/

Bảng giá cá nước ngọt 2021

SẢN PHẨM SỐ 151
cá mè hôi 9 – 10 con/kg
GIÁ BÁN :
290k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-me-hoi-bao-nhieu-1kg/san-pham/

SẢN PHẨM SỐ 152
Cá mó đầu vuông
GIÁ BÁN :
250 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
 
SẢN PHẨM SỐ 153
Cá mối tươi
GIÁ BÁN :
160k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-moi-tuoi-lam-cha/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 154
Cá mú chuột 1,2 kg – 3,0 kg/con
GIÁ BÁN :
2,3 tr/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-mu-chuot-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM SỐ 155
Cá nâu
GIÁ BÁN :
120k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-nau/
SẢN PHẨM SỐ 156
Cá ngát Khô
GIÁ BÁN :
230k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-ngat/
SẢN PHẨM SỐ 157
Cá ngựa khô trên 10cm
GIÁ BÁN :
250k/ cặp
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ngua-kho-ngam-ruou/
SẢN PHẨM SỐ 158
Cá ngựa tươi ngâm rượu 8 – 10cm
GIÁ BÁN :
200k/Cặp
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-ngua-tuoi/
SẢN PHẨM SỐ 159
Cá nhái xương xanh
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-nhai/
SẢN PHẨM SỐ 160
Cá nheo
GIÁ BÁN :
320k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-nheo/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 161
Cá nhồng
GIÁ BÁN :
250 k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-nhong/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 162
Cá phèn khô
GIÁ BÁN :
220k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-phen/
SẢN PHẨM SỐ 163
Cá róc tươi 4 – 8 con/kg
GIÁ BÁN :
155k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-roc-tuoi-tai-chihaisan-ca-roc-nau-mon-gi-ngon/san-pham/ca/
SẢN PHẨM SỐ 164
Cá sơn đạo 2 – 4 con/kg
GIÁ BÁN :
190k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-son-dao-tuoi-xanh/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 165
Cá sơn đỏ
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-son-do-bao-nhieu-1kg-ban-tai-chihaisan-tuoi-ngon-nhat/san-pham/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 166
Cá sơn trắng Size 1 – 2 con/kg
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-son-trang-thom-ngon-de-che-bien-gia-ca-vo-tu-nhe/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 167
Cá sụn trứng
GIÁ BÁN :
180k/500g
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-sun-trung-la-gi/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 168
Cá tạp hấp chín phơi khô
GIÁ BÁN :
18 tr/ tấn
QUY CÁCH :
gia súc
Xem hình :
https://chihaisan.com/bot-ca/
SẢN PHẨM SỐ 169
Cá thia biển
GIÁ BÁN :
300k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-thia-bien-la-ca-gi-mot-loai-ca-dep-ma-an-ngon/san-pham/ca/
SẢN PHẨM SỐ 170
Cá thiều khô
GIÁ BÁN :
320k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-thieu/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 171
Cá thiều tươi
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-thieu/
SẢN PHẨM SỐ 172
Cá thòi lòi 10-15 con / kg
GIÁ BÁN :
350k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-thoi-loi/
SẢN PHẨM SỐ 173
Cá thòi lòi khô
GIÁ BÁN :
450k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-thoi-loi/
SẢN PHẨM SỐ 174
Cá thu ngàng
GIÁ BÁN :
200k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-ngang-tai-chihaisan/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 175
Cá thu vạch
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-thu-vach/
SẢN PHẨM SỐ 176
Cá tra dầu
GIÁ BÁN :
550k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-tra-dau-loai-ca-nuoc-ngot-khung-va-ngon-gia-ca-tra-dau-bao-nhieu/
SẢN PHẨM SỐ 177
Cá trao tráo
GIÁ BÁN :
150k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-trao-trao-tuoi-ngon-loai-ca-quoc-dan-duoc-ua-thich/san-pham/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 178
Cá trèn khô
GIÁ BÁN :
400k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-ca-tren/
SẢN PHẨM SỐ 179
Cá trích phi lê
GIÁ BÁN :
250 k/ kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-trich-phi-le-dong-lanh/
SẢN PHẨM SỐ 180
Cá trứng
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-trung/
SẢN PHẨM SỐ 181
Cá úc
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-uc/
SẢN PHẨM SỐ 182
Cà Xỉu
GIÁ BÁN :
250k/kg
QUY CÁCH :
sống bơi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-xiu-la-con-gi-an-nhu-the-nao-gia-ca-xiu-song-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM SỐ 183
Cá xương xanh
GIÁ BÁN :
140k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-xuong-xanh-gia-bao-nhieu-ca-xuong-xanh-lam-mon-gi-ngon/
SẢN PHẨM SỐ 184
Da cá mập khô
GIÁ BÁN :
1500 k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/da-ca-map/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 185
Đầu cá cơm khô
GIÁ BÁN :
10 tr/ tấn
QUY CÁCH :
gia súc
Xem hình :
https://chihaisan.com/bot-ca/
SẢN PHẨM SỐ 186
Đầu cá hồi
GIÁ BÁN :
130k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/dau-ca-hoi/
SẢN PHẨM SỐ 187
Đẻn biển
GIÁ BÁN :
490k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/con-den-bien/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 188
Khô hắc cấy
GIÁ BÁN :
6.970 k/kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/kho-hac-cay-gia-bao-nhieu/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 189
Lườn cá thu
GIÁ BÁN :
195k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
 
SẢN PHẨM SỐ 190
Mắm cá cơm bình muối sẵn 20 kg
GIÁ BÁN :
680k/ bình
QUY CÁCH :
muối
Xem hình :
https://chihaisan.com/mam-ca-com/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 191
Mắm cá linh
GIÁ BÁN :
220k/kg
QUY CÁCH :
muối
Xem hình :
https://chihaisan.com/mam-ca-linh-ban-o-dau/
SẢN PHẨM SỐ 192
Nhái khô
GIÁ BÁN :
540k /kg
QUY CÁCH :
khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/nhai-kho-vu-nu-chan-dai/
SẢN PHẨM SỐ 193
Nhân Sâm tươi Hàn quốc
GIÁ BÁN :
3200 k/kg
QUY CÁCH :
củ tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/gia-sam-tuoi-han-quoc-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM SỐ 194
Sụn cá cờ kiếm
GIÁ BÁN :
120k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/sun-ca-co-kiem/san-pham/
SẢN PHẨM SỐ 195
Trứng cá dũa
GIÁ BÁN :
180k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-dua/
SẢN PHẨM SỐ 196
Trứng cá lóc
GIÁ BÁN :
750k/kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-loc/

BẢNG GIÁ MẶT HÀNG CÁ

SẢN PHẨM SỐ 197
Trứng cá tuyết
GIÁ BÁN :
250k/ kg
QUY CÁCH :
đông
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-tuyet-ban-o-dau/
SẢN PHẨM SỐ 198
Trứng cá úc
GIÁ BÁN :
190k/kg
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/trung-ca-uc/
SẢN PHẨM SỐ 199
Bong bóng cá đường khô
GIÁ BÁN :
18.000.k/kg
QUY CÁCH :
Khô
Xem hình :
https://chihaisan.com/bong-bong-ca-duong/
SẢN PHẨM SỐ 200
Bột cá 60 độ đạm
GIÁ BÁN :
29 tr/ tấn
QUY CÁCH :
gia súc
Xem hình :
https://chihaisan.com/bot-ca/
SẢN PHẨM SỐ 201
Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng
GIÁ BÁN :
2,2 triệu /kg.
QUY CÁCH :
tươi
Xem hình :
https://chihaisan.com/ca-anh-vu/

XEM THÊM:

Mua cá khô online, cá khô chất lượng giá rẻ, bán ở đâu tại Sài Gòn?

Cá hồi Nauy hôm nay, đang khuyến mãi tại TP.HCM, sale khủng, giá tốc!

Cá cơm khô nhỏ, uy tín, chất lượng đang khuyến mãi lớn tại TP.HCM

Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM- cá bông lau
Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM- cá bông lau

Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM, tươi sống xịn sò, giá sốc tại Sài Gòn! Chất lượng hải sản lại rất tốt. Chúng tôi luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi https://seafoodvalues.com/ sẽ có các bài viết sau:

Giá cả thị trường hải sản hôm nay, Giá Thủy sản hôm nay.

Giá thủy sản nước ngọt, Giá các loại cá nước ngọt hôm nay.

Giá cá hôm nay, Bảng giá cá nước ngọt 2021.
Giá các loại cá hôm nay, Giá thủy sản xuất khẩu.

Giá cá hôm nay TPHCM, Giá sỉ mặt hàng cá TPHCM.

Giá thủy sản nước ngọt TPHCM,  Giá thủy sản xuất khẩu TPHCM.

 

Có thể bạn muốn xem :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *